Menu
Kategorie aktualności
AktualnościWiadomości EłkWiadomości GołdapWiadomości OleckoArchiwum aktualności
Kalendarium wydarzeń
Ankieta
Multimedia
 Przedsięwzięcia w powiecie oleckim 2015/2017 ...
2017-02-28
Powiat Olecki z jednostkami organizacyjnymi wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Poniżej zestawienie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2015-2016.

Inwestycje drogowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj nr 65 Małe Olecko.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek – Świętajno.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w Lenartach.
- Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, chodnika na ul. 11 Listopada i ul. Kopernika w Olecku.
- Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w Dworackich.
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin – Urbanki w Krzyżewku.
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w Babkach Oleckich.
- Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja.
- Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli.
- Przebudowa ul. Słowackiego w Olecku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej.
- Przebudowa ul. Asnyka w Olecku.
Łączna wartość inwestycji to 7.678.103,97 zł.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dunajek - Świętajno

Przedsięwzięcia w powiecie oleckim 2015/2017

Przebudowa mostu w Dworackich

Przebudowa mostu w Dworackich

Przeciwdziałanie bezrobociu
- Pozyskanie przez PUP w Olecku:
14.385.640,00 złna finansowanie działań aktywizacyjnych(m. in. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, studia podyplomowe, bony, prace interwencyjne, roboty publiczne), wsparciem objęto 2.771 osób;
292.286,97 zł ze środków Krajowego Funduszu Społecznego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Pomoc społeczna
- Pozyskanie przez PCPR w Olecku:
185.514,00 złna potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,tj. doposażenie, remont i zakup urządzeń na plac zabaw;
78.986,63 złz programu „Aktywny samorząd”na dofinansowanie ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym m. in. zakupu nowoczesnych protez, kosztów opieki nad osobą zależną, kosztów nauki pobieranej w szkole wyższej/ policealnej.
- Zrealizowanie przez PCPR 2 projektów z obszaru przeciwdziałania przemocy na kwotę 167.189,00 zł, m. in. działania profilaktyczne dzieci i młodzieży, organizacja letniego wypoczynku dzieci, diagnoza zachowań problemowych młodzieży i jej pozytywnego potencjału, warsztaty, zajęcia, szkolenia kadry instytucji pomocowych z terenu powiatu, organizacja kampanii „Biała Wstążka”.
- Wykonanie elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE” w Kowalach Oleckich. Koszt inwestycji to 28.500,00 zł.

Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
- Zrealizowano „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w kwocie 3.964.736,91 zł; wsparciem objęto 23.160 mieszkańców powiatu oleckiego.
- Współfinansowano z gminami realizację programu „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”,tj. szczepienia dziewcząt 14-letnich przeciw wirusowi HPV. Ogólny koszt wyniósł 35.252,00 zł, w tym 14.425,60 zł ze środków powiatu.
- Przeznaczono 14.168.478,00 zł na kształcenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w oświatowych placówkach specjalnych (OSW dla Dzieci Głuchych, Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku).
- Przeznaczono ze środków PFRON 1.899.252,00 zł na rehabilitację zawodową i społeczną 1.155 osób niepełnosprawnych.
- Współorganizowano i współfinansowano realizację programu „Zrozumieć autyzm”,w ramach którego szkoleniem objęto kadrę medyczną i pedagogiczną oraz przeprowadzono warsztaty rodzicom/ opiekunom osób niepełnosprawnych. W programie wzięło udział 275 osób.

Oświata
- Oddanie do użytku boiska w ZSLiZ do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykową i w tenisa ziemnego oraz bieżni i skoczni w dal – koszt przedsięwzięcia 433.759,99 zł.

Otwarcie nowego boiska w ZSLiZ w Olecku

Otwarcie nowego boiska w ZSLiZ w Olecku

- Pozyskanie przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości:
32.748,88 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjówprowadzonych przez OSW dla Dzieci Głuchych i Centrum Edukacji przy ŚDS w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
20.600,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ZST, OSW i biblioteki pedagogicznej.

Turystyka
- Odnowiono tablicę informacyjno-promocyjną ze szlakami turystycznymi Krainy EGO (Ełk – Gołdap –Olecko), usytuowaną przed budynkiem ROK w Olecku „Mazury Garbate”.
- Wspólnie z Gminą Olecko wdrożono mobilną aplikację turystyczną „Olecko i okolice”,zawierająca bazę obiektów turystycznych i handlowo-usługowych, atrakcji turystycznych, organizowanych wydarzeń.

Plany i zamierzenia na 2017 r.
Zadania inwestycyjne na kwotę 7.370.909,70 zł,tj. przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo, przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku, budowa chodnika w Sedrankach – I etap 200 m, przebudowa drogi nr 1911N dr. woj. 655 Szeszki oraz drogi powiatowej nr1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo przez Szeszki.
Przekazanie dotacji Gminom Olecko, Kowale Oleckie i Świętajno w łącznej wysokości 1.024.658,33 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych, tj. przebudowa drogi gminnej nr 141024N od drogi powiatowej nr 1893N Sedranki do dr. woj. 653, przebudowa odcinka drogi gminnej Sedranki – Łęgowo, przebudowa drogi gminnej nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich, remont drogi powiatowej nr 1818 N Świętajno – Orzechówko – Giże.
• Realizacja projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” z RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2.929.458,56 zł.Projekt zakłada utworzenie 8 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspieranych i 5 chronionych oraz ich częściowe wyposażenie w meble i sprzęt gospodarstwa domowego na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i osób pełnoletnich opuszczających rodzinną, instytucjonalną pieczę zastępczą i inne placówki. Realizatorem projektu jest PCPR we współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Wymiana platformy służącej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich.
Współfinansowanie szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt w wieku 14 i 16 lat w ramach programu „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”.
Likwidacja barier architektonicznych w OSWdla Dzieci Głuchych w Olecku.
Przebudowa boiska szkolnego i remont sali gimnastycznej w I LO w Olecku.
• Realizacja projektu „Równy start w przyszłość” z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez OSW w Olecku o wartości 266.096,25 zł.Projekt zakłada doposażenie SP nr 5 w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, meble oraz organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK i organizację wyjazdów edukacyjnych.
• Realizacja projektu ,,Modernizacja kluczem do sukcesu” z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez ZST w Olecku o wartości projektu 548.825,00 zł, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku technik mechanik i technik budownictwa poprzez doposażenie bazy dydaktycznej ZST w Olecku w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Aktywizacja 1.212 osób bezrobotnych w ramach środków pozyskanych przez PUP Olecko w kwocie 7.419.590,00 zł.
Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez PUP Olecko ze środków Krajowego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania wyniesie 128.000,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzania www.powiat.olecko.pl, gdzie zamieszczane są informacje o zrealizowanych inicjatywach i podejmowanych działaniach.

Rada i Zarząd Powiatu w Olecku serdecznie dziękują samorządom gminnym, jednostkom organizacyjnym powiatu oraz innym podmiotom za współpracę i zaangażowanie przy realizacji przedsięwzięć służących mieszkańcom naszego powiatu.

[www.powiat.olecko.pl]Opublikował Administrator, egoturystyka.pl

Wyświetlany 230 razy


POWRÓT  Drukuj   

Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.